POLITYKA PRYWATNOŚCI i REGULAMIN


Polityka prywatności


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Roosevelta 9/3, e-mail contact@profitroom.com. Możesz kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim pod adresem: iod@rodo.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz umożliwienia zarejestrowanemu użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności platformy na podstawie jego zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o aktualnościach, wydarzeniach i promocjach na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Będziemy wykorzystywać technologię „Custom Audiences”, którą będziesz mógł/mogła wyłączyć w ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody, która może być odwołana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zarejestrowanie się w platformie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
- Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Jeśli dopatrzysz się naruszeń ze strony ADO co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane poza obszarem EOG, przez dostawcę platformy TalentLMS. Więcej na temat przetwarzania danych - https://www.talentlms.com/gdpr

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione:
 • Podmiotom uprawnionym do ich pozyskania przepisami prawa w związku z toczącym się postępowaniem.
 • Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.
Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Regulamin Profitroom Know-How


Dziękujemy za wybranie platformy Profitroom Know-How, lidera technologii w branży hotelarskiej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem.

Kluczowe Terminy

 • Profitroom – firma Profitroom S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Roosevelta 9, 60-829 Poznań, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 5252423458
 • Platforma – platforma internetowa Profitroom Know-How, prowadzona przez Profitroom, znajdująca się pod adresem internetowym https://www.knowhow.profitroom.pl
 • Użytkownik – osoba zarejestrowana na Platformie, korzystająca z niego przy użyciu założonego Konta.
 • Konto – konto Użytkownika, tworzone podczas rejestracji na Platformie dla pojedynczej, wcześniej ustalonej osoby oraz przeznaczone do użytku tylko dla tej osoby
 • Szkolenia – dostępne na Platformie materiały edukacyjne.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Profitroom na Platformie

Dostęp oraz Korzystanie z Platformy

 1. Aby korzystać z Platformy, wymagane jest urządzenie połączone z internetem oraz wyposażone w przeglądarkę internetową: firefox lub chrome. Profitroom nie może zagwarantować, że Platforma będzie działała poprawnie na wszystkich systemach operacyjnych, typach urządzeń oraz przeglądarek.
 2. Podawanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. Rejestracja na Platformie jest bezpłatna. Poprzez zarejestrowanie się na Platformie Użytkownik potwierdza, że przeczytał oraz zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i wyraża zgodę na wszystkie ich postanowienia. Dane osobowe pozyskane przez Profitroom w procesie rejestracji na Platformie objęte są polityką ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ten temat zawiera nasza Polityka Prywatności.
 3. Wszystkie materiały zawarte na Platformie podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.).
 4. Akceptując regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu komunikatów technicznych.
 5. Rejestrując się, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Profitroom informacji o aktualnościach, wydarzeniach i promocjach na wskazany przez siebie adres e-mail.

Zobowiązania oraz Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik nie ma prawa modyfikować, reprodukować, rozpowszechniać, adaptować udostępnionych na Platformie Usług i Szkoleń.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z własnego oprogramowania antywirusowego oraz odpowiada za konfigurowanie urządzeń oraz oprogramowań, aby uzyskać pełen dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Profitroom.
 3. W celu usunięcia podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych należy wysłać wniosek o ich usunięcie do Profitroom, co spowoduje usunięcie konta Użytkownika w rozumieniu punktu 4 poniżej.
 4. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w dowolnym momencie. W tym celu należy przesłać na adres support@profitroom.com oświadczenie z prośbą o usunięcie konta. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i skutkuje usunięciem całej zawartości Konta wraz z historią postępów nauki oraz z utratą dostępu do Konta.

Odpowiedzialność Profitroom

 1. Profitroom nie może zagwarantować, że Platforma, Szkolenia lub Usługi będą zawsze dostępne oraz wolne od błędów. W okresach gdy system jest akualizowany, jest zaplanowa lub nieplanowana konserwacja czy też ruch jest zwiększony, dostęp do Platformy może być powolny, ograniczony lub tymczasowo przerwany.
 2. Profitroom ma prawo do zmian i aktualizacji zawartości oraz funkcjonalności Platformy. Ma on również prawo do ograniczenia, wycofania czy też zawieszenia dostępności całości lub części Platformy, Szkoleń lub Usług oraz ma prawo do zaprzestania świadczenia usług, zablokownia oraz usunięcia Konta Użytkownika, który narusza Regulamin.
 3. Profitroom chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem: https://www.profitroom.pl/uploads/PolitykaprywatnosciProfitroomKnow-How.pdf.

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Profitroom poprzez adres mailowy: support@profitroom.com.